Aros Facility Service A/S
Ring +45 8655 2828
eller send en mail til

for en uforpligtende
samtale eller et møde!
”Vi garanterer
og sikrer at opgaven bliver
løst som aftalt”
”Systemet kan også
anvendes til kundens
egne medarbejdere”
Kvalitetssikring

Fysisk og elektronisk kontrol

Sammen med vores detaljerede opgavebeskrivelse i aftalegrundlaget og vores kvalitetssikringssystem garanterer og dokumenterer vi over for kunden at opgaven er løst som aftalt!
Kvalitetssikringen af det udførte arbejde udføres på to måder:

Fysisk kontrol - er den vigtigste kontrol!

Vores dygtige og veluddannede medarbejdere tjekker både før og som afslutning på en opgave, at alt er udført som aftalt i forhold til den detaljerede opgavebeskrivelse i aftalegrundlaget.
Endvidere foretager vores ledende medarbejdere løbende stikprøver som en ekstra foranstaltning, således at alle forhold i en indgået aftale overholdes og udfyldes. Den fysiske kontrol dokumenteres på forskellig vis afhængig af opgavens art. Det er her vigtigt at pointere, at vores ledere er engagerede specialister med et ledelsesfundament, der bygger på respekt mellem mennesker.

Elektronisk kontrol - en løbende digital registrering!

Hver enkelt servicemedarbejder er udstyret med en avanceret mobiltelefon. Via mobiltelefonens NFC (NearField Communication), RFID (Radio Frequency IDentification) og TAGs registreres klokkeslæt for hver delopgaves start og slut tidspunkt.
Hver enkelt opgave er desuden registreret i telefonen, hvis der skulle opstå tvivl. Yderligere bevirker dette kommunikationssystem at beskeder omkring opgaverne sendes direkte til de pågældende servicemedarbejdere, der så kan løse eventuelle ekstra opgaver. Omvendt betyder det også, at en alarm udløses, hvis opgaven ikke løses som fastsat i aftalegrundlaget.
Hele systemet overvåges online fra hovedkontoret, der således fungerer som en central for alle kunder og servicemedarbejdere. Kunden modtager månedsvis de elektroniske filer, der dokumenter opgaveløsningen.
AROS Facility Service A/S · Egsagervej 12, 8230 Åbyhøj · Tlf. +45 8655 2828
Nyhedsbrev · Tilmeld   Afmeld